SNUBNÍ PRSTENY | WEB DIAMONDS - elegantní snubní prsteny - kvalitní snubní prsteny značky RETOFY

4C Hodnocení kvality a certifikace diamantů

Základní parametry diamantů mající zásadní vliv na cenu diamantu jsou:

Carat –váha, Color -barva, Clarity –čistota a Cut -brus

Tyto čtyři základní kritéria se posuzují při hodnocení a certifikaci diamantů

CARAT – hmotnost diamantu

neboli váha je udávána v karátech, označuje se ct a je přímo úměrná velikosti diamantu 1ct = 0,2 gramu. Vážení probíhá na speciálních laboratorních vahách s přesností na tři desetinná místa, přičemž váha v certifikátech se udává s přesností na dvě desetinná místa.

COLOR – barva diamantu

se značí písmeny abecedy od D (nejlepší) až do Z. Hodnocení barvy je založeno na pozorování zvyšující se žluté sytosti.

Nejvíce je diamantů bezbarvých, ovšem jako jediný drahokam se vyskytuje ve všech jedenácti hlavních barevných odstínech – červené, oranžové, žluté, zelené, modré, purpurové, růžové, hnědé, šedé, černé a bezbarvé. Všechny syté odstíny jsou velmi vzácné. Červené diamanty jsou nejvzácnější.

Barva se hodnotí pouze porovnáváním volných kamenů se vzorovými kameny, ve standardním světle pod speciální „diamantovou lampou“.

K označení barvy se používá tzv. stupnice zbarvení

CLARITY – čistota diamantu

je určena množstvím v něm obsažených nečistot, cizorodých látek, tzv. inkluzí nebo mechanických poruch – jsou to např. tečky, zákaly, pukliny, praskliny, strukturální jevy, pérka, zákaly a dolíky na povrchu. Naprosto čisté diamanty jsou nejvzácnější a nejcennější. Čistota diamantu, který musí volný a velmi dobře vyčištěný se hodnotí výhradně při referenčním zvětšení pod lupou s 10-ti násobným zvětšením.

STUPNICE DĚLENÍ DLE OBSAŽENÝCH NEČISTOT V DIAMANTU

  • FL – FLAWLESS Diamant neobsahuje žádné nečistoty patrné při desetinásobném zvětšení, nemá ani vnější vady kvality brusu.
  • IF – INTERNALLY FLAWLESS – LC Loupe Clean (čistý pod lupou) Diamant neobsahuje žádné nečistoty patrné při desetinásobném zvětšení, ovšem pro drobné vady kvality brusu nemohou být klasifikovány stupněm FL.
  • VVS – VERY VERY SMALL INCLUSIONS Diamanty obsahující velmi, velmi malé inkluze, velmi obtížně viditelné desetinásobným zvětšením.
  • VS – VERY SMALL INCLUSIONS V diamantu jsou velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné při desetinásobném zvětšení.
  • SI – SMALL INCLUSIONS Diamant s malými inkluzemi, které jsou snadno objevitelné při použití desetinásobné zvětšující lupy. Nejsou zpravidla viditelné pouhým okem.
  • Od 0,47ct se dělí čistoty VVS, VS a SI na 1a2.
  • P – IMPERFECT ( I )
  • P1 – Inkluze viditelné v diamantu pouhým okem, které nemají výrazný vliv na vzhled ani soudržnost diamantu
  • P2 – Inkluze snadno viditelné v diamantu, které mají negativní vliv na vzhled nebo soudržnost
  • P3 – rozsáhlé inkluze velmi snadno viditelné v diamantu pouhým okem, které mají značný negativní vliv na vzhled a soudržnost.

CUT – brus diamantu

Při hodnocení brusu se nejprve stanoví jeho tvar a typ.

CUT – brus diamantu

Nejčastějším tvarem je kulatý briliantový brus. Kulatý znamená tvar a briliant je typ brusu. Briliantový brus je typický tím, že má plošky ve tvaru trojúhelníku a deltoidů.

Kulatý briliantový brus

Počátky moderního briliantového brusu beroucí v úvahu opticko-fyzikální vlastnosti diamantů jsou spojeny se jménem Marcel Tolkowsky, který tento brus popsal a matematicky zdůvodnil v roce 1919.

Opticko-fyzikální vlastnosti diamantů

Hloubka pavilonu je má rozhodující vliv na refrakci (zpětný odraz) světla v briliantu.

Hloubka pavilonu

U brusu se hodnotí především proporce, symetrie a kvalita opracování kamene.

Kategorie kvality brusu – excelentní, velmi dobrý, dobrý, střední, špatný.

Nabízíme kvalitní snubní prsteny značky RETOFY. Jedinečnost snubních prstenů RETOFY tkví v perfektním zpracování tvaru, povrchu a zejména v dokonalém fasování kamenů. Proto tyto snubní prsteny vřele doporučujeme.
Copyright © 2010 SNUBNÍ PRSTENY | WEB DIAMONDS - elegantní snubní prsteny - kvalitní snubní prsteny značky RETOFY | Partneři
Nabízíme zajímavé snubní prsteny z různých materiálů. Kvalitní a originální zpracování snubních prstenů Reotfy.