SNUBNÍ PRSTENY | WEB DIAMONDS - elegantní snubní prsteny - kvalitní snubní prsteny značky RETOFY

Optické vlastnosti briliantu

Diamant dělá opravdu krásným, to jak se třpytí, jiskří, láme a odráží světlo. Spoustu let se renomované gemologické společnosti snažily o vytvoření systému klasifikace kvality, který by více než číselné parametry velikostí, úhlů a procent vyjadřoval skutečné optické vlastnosti kamene – jeho brilanci, oheň a jiskření. Jako první zavedla tento systém a stanovila nový standard americká firma GEMEX. Společnosti RETOFY DIAMONDS je ctí zastupovat tuto firmu na českém a slovenském trhu.

BRILLIANCE - brilance

hodnotí množství odraženého bílého světla z vybroušeného kamene. Rozeznáváme - vnější brilianci což je lesk způsobený odrazem světla na povrchu faset a vnitřní brilanci neboli REFRAKCI - zpětný odraz na fasetách pavilonu

FIRE -oheň

je rozptyl světla na jeho spektrální barvy, tedy disperze, která způsobuje tento „oheň“ neboli „život“ v briliantech.

SPARKLE - jiskření

jiskření je dynamická vlastnost při pohybu briliantu. Je způsobena odrazem světla a vzniká změnami úhlu dopadu světla na briliant. Množství odraženého světla je vždy závislé na úhlu dopadu.

 

Klenotníci v praxi často mluví o životě v diamantu. Stručně řečeno, odpověď na otázku „Co dává diamantu život?“ je v tom, že diamanty jsou živé pokaždé, když jiskří. Světelné tance napříč korunkou kamene vytváří právě dopadající světlo, které je při pohybu kamene zhoupnuto lámajícím se paprskem zpět a vpřed. Kámen se tak stává složitou mozaikou jasně bílých záblesků intenzivní barvy. Podstata tohoto života je diamantové jiskření; to je jiskření, které zasahuje oči a dává diamantům „wow“, tedy ten nejlepší faktor.

Nabízíme kvalitní snubní prsteny značky RETOFY. Jedinečnost snubních prstenů RETOFY tkví v perfektním zpracování tvaru, povrchu a zejména v dokonalém fasování kamenů. Proto tyto snubní prsteny vřele doporučujeme.
Copyright © 2010 SNUBNÍ PRSTENY | WEB DIAMONDS - elegantní snubní prsteny - kvalitní snubní prsteny značky RETOFY | Partneři
Nabízíme zajímavé snubní prsteny z různých materiálů. Kvalitní a originální zpracování snubních prstenů Reotfy.